. .

Działania

Stowarzyszenie wspierające Fundacji Genshagen wspólnie z obszarem działalności Dialog Europejski oferują szeroką paletę działań: spotkania dyskusyjne, rozmowy przy kominku i konferencje na tematy europejskie oraz spotkania sieciowe o charakterze spędzania czasu wolnego.

 

Kalendarz spotkań 2014:

20-21 listopada 2014 r.
V Forum Dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen
Europa przyparta do muru: współczesny kryzys i wyzwania przyszłości

13 października 2014 r.
Jesienne spotkanie z Ritą Süssmuth i Jörnem Bousselmim