. .

Informacje o projekcie

10.02.2015 11:58 Wiek: 6 yrs

Weimar Triangle Working Sessions – Young Expertise for Europe

19.03.2015 - 21.03.2015

W ramach współpracy z Fundacją Friedricha Eberta w dniach 19-21 marca 2015 r. odbyły się w Berlinie i w Genshagen tegoroczne warsztaty Weimar Triangle Working Sessions na temat „Containment, resolution or intervention: European Security Policy faced with an Arc of Crisis“. Celem spotkania młodego pokolenia kadry kierowniczej z krajów Trójkąta Weimarskiego była dyskusja o aktualnych wyzwaniach Europy w obchodzeniu się z otaczającą ją "Arc of Crisis".       

Zarówno na Wschodzie, jak i na Południu stan bezpieczeństwa jest trudny i systematycznie się pogarsza. W obliczu wojny na Ukrainie, niebezpieczeństwa wynikającego z Państwa Islamskiego lub wojny domowej w Syrii nasuwa się pytanie, czy Europa powinna ingerować w te konflikty – jeśli tak, to w jaki sposób i z jakimi metodami?

 Na tej podstawie zostało omawiane podchodzenie Europy do tych kryzysów z niemieckiej, francuskiej i polskiej perspektywy. W świetle ostatnich wydarzeń szczególnym zainteresowaniem cieszyli się zarówno rozwój sytuacji na Ukrainie, jak i narastające problemy w Syrii, które stanowili przedmiot interaktywnych warsztatów, podczas których zostały rozważane priorytety, zainteresowania i obszary działania dla Trójkąta Weimarskiego.

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta

Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: dr Barbara Kunz