. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 4 yrs

Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

04.07.2017

Od 2016 r. Fundacja Genshagen jest partnerem Francusko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, której celem jest wyróżnianie wybitnych materiałów dziennikarskich poświęconych tematom francusko-niemieckim oraz europejskim we wszystkich dziedzinach pracy dziennikarskiej, a także utwierdzanie autorów i redakcji w obranych kierunkach pracy. Ta należąca do najważniejszych europejskich wyróżnień medialnych nagroda przyznana została po raz pierwszy w 1983 r. przez rozgłośnię Saarländischer Rundfunk. Promowane są prace dziennikarskie przyczyniające się do porozumienia między Francją, Niemcami i ich europejskimi sąsiadami. Oprócz nagród dla dziennikarzy organizatorzy przyznają także Wielką Francusko-Niemiecką Nagrodę Mediów organizacjom i osobom, które przez lata w szczególny sposób zasłużyły się dla francusko-niemieckiego i europejskiego porozumienia. W 2017 r. laureaci uhonorowani zostaną w Paryżu. Fundacja Genshagen organizuje we współpracy z Fundacją Roberta Schumana tak zwane "Forum Ekspertów", które odbędzie się bezpośrednio przed przyznaniem nagrody z udziałem laureata Nagrody Mediów.

Nagroda zostanie wręczona 4 lipca 2017 r. w Paryżu w pięciu kategoriach (radio, tewizja, media drukowane, multimedia, młodzi autorzy).

Uczestnicy mogą nadsyłać swoje publikacje do 1 marca 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej Niemiecko-Francuskiej Nagrody Dziennikarskiej: www.dfjp.eu.

Partner: 16 partnerów należących do Stowarzyszenia Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Kontakt: dr Martin Koopmann, dr Isabelle Farçat

Wstęp za okazaniem zaproszenia.