. .

Informacje o projekcie

24.09.2020 15:33 Wiek: 1 year

Konferencja ekspertów: Miasto i wieś w Unii Europejskiej – dobre sąsiedztwo czy konkurencja polityczna?

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Ostatnie wyniki wyborów w trzech krajach Trójkąta Weimarskiego wskazują na polityczny podział między miastem a wsią. Miasto i wieś nie różnią się przy tym jedynie preferencjami poszczególnych grup ludności dla różnych partii politycznych. Powstaje przypuszczenie, że przyczyn tego podziału należy dopatrywać się raczej w rozbieżnych wyobrażeniach o wartościach. Zdaje się, że pojęcia takie jak wspólnota, solidarność, ochrona środowiska, religia i rodzina są różnie interpretowane na obszarach miejskich i wiejskich, a interesy gospodarcze różnią się tam tak samo, jak poszczególne postawy wobec integracji europejskiej i globalizacji. Celem konferencji jest lepsze zrozumienie przyczyn coraz bardziej ewidentnego rozdźwięku między miastem a wsią w krajach Trójkąta Weimarskiego i ogólnie w Unii Europejskiej oraz poszukiwanie sposobów kompensacji dla tego zjawiska, aby w porę móc zaradzić realnym zagrożeniom spójności – zarówno na poziomie społeczeństw, jak i z perspektywy całej UE.

 

Kontakt: Dr. Michał Kuź, Dr. Jana Windwehr