. .

Informacje o projekcie

13.05.2014 10:09 Wiek: 6 yrs

Genshagen Trilateral Summer School: „Positioning Europe in a Multipolar World“

20.08.2014 - 29.08.2014

Trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen 2014 była poświęcona zagadnieniu „The European Union in a Multipolar World: German, French and Polish perspectives”. Dwudziestu jeden studentów z krajów Trójkąta Weimarskiego spotkało się w dniach 20–29 sierpnia w pałacu Genshagen w celu przeanalizowania tej kwestii.

Uczestnicy dyskutowali o stosunkach zagranicznych między Europą a ważnymi państwami i regionami i analizowali je z perspektywy Francji, Niemiec i Polski zarówno między sobą jak i z zaproszonymi ekspertami. Tematem były różne punkty widzenia, dyskursy oraz interesy i rozbieżne opinie na temat roli UE. Zwrócono też uwagę na bieżące wydarzenia jak np. kryzys na Ukrainie.

Również referenci pochodzili z krajów Trójkąta Weimarskiego. W ramach cyklu „Students meet practitioners” uczestnicy mieli ponadto okazję poznania przedstawicieli organizacji działających na szczeblu międzynarodowym, z którymi mogli porozmawiać o ich pracy i przebiegu kariery zawodowej. Szkoła Letnia w Genshagen finansowana jest ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Partnerzy: Sciences Po Strasbourg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Ten projekt jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Niemczech i Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Kontakt: Barbara Kunz


Pliki:
SummerSchool2014.pdf549 K