. .

Informacje o projekcie

04.12.2014 15:13 Wiek: 7 yrs

Brandenburskie rozmowy o Europie: O przyszłosci współpracy transgranicznej pomiędzy Brandenburgią i Polską

11 grudnia w Pałacu Genshagen miała miejsce Brandenburskie rozmowy o Europie pod tytułem "10 lat po przystąpieniu Polski do UE: W drodzy do modelowego regionu Europejskiego? O przyszłosci współpracy transgranicznej pomiędzy Brandenburgią i Polską". Centralny punkt dyskusji stanowiły wyzwania współpracy transgranicznej. Dopiero przed dwoma dniami zaprzsiężona Sekretarz Stanu Brandenburgii ds. Europy Anne (DIE LINKE-LEWICA) przedstawiła w jej pierwszym publicznym wystąpieniu krótki bilans dotychczasowej współpracy oraz ambitne plany czerwono-czerwonej koalicji. Zadaniami na kolejnych pięć lat będzie przede wszystkim zintensyfikowanie nauczania języka polskiego w brandenburskich szkołach i przedszkolach oraz zwiększenie wsparcia dla spotkań młodzieży. Ponadto należy rozbudować infrastrukturę transgraniczną oraz dzięki polepszonej współpracy z polskimi urzędami przeciwdziałać kryminalności w regionie przygranicznym. Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta w Szczecinie Patrycjusz Ceran podkreślił konieczność wzmożonego włączenia obywateli do wszystkich działań i planowania współpracy transgranicznej  oraz lepszego komunikowania na zewnątrz jej sukcesów. Celem jest bowiem utrzymanie istnienia wielu projektów ponad bezpośredni okres ich finansowania. W trakcie intensywnej debaty ze strony uczestkiów padły dalsze konkretne pomysły oraz impulsy dla kształtowania przyszłej współpracy transgranicznej.

Referentka: Anne Quart, Sekretarz Stanu ds. Europy, Ministerstwo Sprawiedliwości, ds. Europy i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgii

Kommentarz: Patrycjusz Ceran, Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Szczecin

Moderacja: Stephen Bastos, Koordynator projektów Dialog Europejski – o Europie politycznie, Fundacja Genshagen