. .

Informacje o projekcie

02.12.2019 13:52 Wiek: 3 days

Dialog energetyczny w Genshagen

02.12.2019 - 03.12.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen | Rene Arnold

Fundacja Genshagen przy współudziale Ambasady Francuskiej organizuje raz w roku poufny krąg dyskusyjny poświęcony tematom energetycznym z udziałem wysokich rangą niemieckich i francuskich przedstawicieli obszarów gospodarki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania uwaga koncentruje się przede wszystkim na kwestii zmiany polityki energetycznej.

Świadomość istotności polityki energetycznej w Europie, a szczególnie wagi przejścia na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bardzo wysoka zarówno w Niemczech, jak i we Francji. Jednak - w związku z uwarunkowaniami narodowymi i regionalnymi specyfikami - metody i sposoby podejścia do tej kwestii bardzo się od siebie różnią, co może stawiać pod znakiem zapytania osiągnięcie wspólnych celów. Stąd jawi się jako konieczne przedyskutowanie pojawiających się w obu krajach aktualnych tematów polityki energetycznej, przy szczególnym uwzględnieniu politycznych i społecznych uwarunkowań związanych z przejściem na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w kraju sąsiada. Wydarzenie to ma przede wszystkim umożliwić przedstawicielom gospodarki odbycie spotkania z dala od ich korporacyjnej codzienności, tak aby w poufnych ramach mogli wymienić się poglądami na temat zasadniczych kwestii ich przestrzeni działania. Dokładny temat spotkania ustalony zostanie w ciągu roku w porozumieniu z ambasadą i ewentualnymi dalszymi partnerami.

Partner: Ambasada Francji, Deutsche Energie Agentur (DENA)

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Marie Augère

Wstęp za okazaniem zaproszenia.