. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 15:15 Wiek: 8 yrs

II Drugie Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen. „Starzejąca się twierdza? Demografia, imigracja i integracja jako kluczowe wyzwania dla Unii Europejskiej“

09.11.2011 - 10.11.2011

W roku 2010 powołane zostało do życia „Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen“, w ramach którego raz w roku spotykają się przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, gospodarki, nauki, kultury i mediów z obu krajów. Tematem obrad jest za każdym razem inne aktualne i ważne w społecznym odbiorze zagadnienie dotyczące przyszłości Europy. Debata prowadzona w gronie przedstawicieli różnych grup społecznych ma przyczynić się do ożywienia dialogu niemiecko-francuskiego w Europie i wzbogacać go o nowe akcenty. Pierwsza konferencja z cyklu poświęcona była analizie różnic stanowisk Niemiec i Francji wobec kryzysu gospodarczego i finansowego, dyskutowano także na temat możliwości przeciwdziałania kryzysowi na płaszczyźnie europejskiej oraz konsekwencji dla procesu integracji europejskiej. W roku 2011 obrady toczyły się wokół kwestii starzenia się społeczeństw europejskich, m.in. konsekwencji, jakie proces ten może mieć dla rynków pracy. Omówione zostały perspektywy „europeizacji” polityki imigracyjnej oraz wyzwania stojące przed polityką integracyjną. Konferencja trwała trzy dni i objęła zarówno posiedzenia plenarne jak i pracę w grupach tematycznych. Dzięki obecności wysokiej rangi referentów projekt miał zapewnione należyte echo medialne.

Finansowanie i partnerzy: Niemiecki Resort Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Roberta Boscha, EADS, Club économique franco-allemand, Deutsche Bank, Confrontations Europe, Institut Montaigne, Fundacja Nauka i Polityka

Osoby kontaktowe: dr Martin Koopmann, Chantal Mairesse, Nina Henke

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii

Link do filmu

 


Pliki:
 Broschuere Genshagener Forum web (5.3 MB)