. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 15:32 Wiek: 8 yrs

Grupa robocza Trójkąta Weimarskiego – europejskie rozmowy eksperckie

24.10.2011 - 25.10.2011

To czwarte już spotkanie z cyklu polsko-francusko-niemieckich rozmów wokół ważnych zagadnień z obszaru polityki europejskiej. W konferencji wzięli udział młodzi przedstawiciele świata polityki, administracji i gospodarki oraz think-tanków z Polski, Francji i Niemiec, przez co poszerzona została sieć wzajemnych powiązań między tymi krajami. Uczestnicy analizowali kierunki wspólnego, europejskiego działania w określonych, kontrowersyjnych obszarach polityki.
Rozmowy odbywają się raz do roku w jednym z trzech krajów. W roku 2008 tematem spotkania była „Europejska polityka sąsiedztwa między Unią dla Śródziemnomorza a wymiarem wschodnim: wyzwania dla Trójkąta Weimarskiego“, w roku 2009 tematem debaty były wyzwania polityki w zakresie energii i ochrony klimatu, a w roku 2010 stosunki pomiędzy UE, NATO, a Rosją.

Partner: Friedrich-Ebert-Stiftung

Osoba kontaktowa: Chantal Mairesse