. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 16:05 Wiek: 9 yrs
(nur für geladene Gäste)

Drugie trójstronne rozmowy dyplomatów w Genshagen. „Perspektywy rozwoju strategicznego partnerstwa z Rosją“

06.06.2011 - 07.06.2011

Trójstronne rozmowy dyplomatów odbyły się po raz pierwszy w roku 2010. Do udziału w tym corocznym spotkaniu zapraszani są dyplomaci z Niemiec, Polski i Francji oraz przedstawiciele think-tanków i instytucji unijnych; celem spotkań jest intensywna dyskusja nad wybranymi zagadnieniami z dziedziny stosunków zewnętrznych UE.

Projekt ma na celu stworzenie z jednej strony solidnej płaszczyzny współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego na niższym szczeblu, z drugiej zaś debaty wokół stosunków zewnętrznych UE. Grupa zaproszonych gości obejmuje ok. 20 osób, których zadaniem jest m. in. szukanie nowych rozwiązań na tym polu. Debatę inicjują krótkie referaty wprowadzające, wygłaszane przez wybranych ekspertów.

Pierwsze spotkanie poświęcone było ogólnej analizie polityki sąsiedzkiej UE na Wschodzie i na Południu oraz stosunków UE i Rosji. W tym roku obrady dotyczyły strategicznego partnerstwa z Rosją, a konkretnie jego aspektów gospodarczych, energetycznych oraz tych związanych z bezpieczeństwem, przy uwzględnieniu zbieżności i rozbieżności interesów Polski, Francji i Niemiec.

Osoba kontaktowa: Chantal Mairesse