. .

Informacje o projekcie

07.12.2012 14:13 Wiek: 8 yrs

Nowe drogi do nowej Europy

13.02.2013

W rezydencji ambasadora Niemiec w Paryżu zaprezentowany zostanie francuskiej publiczności pierwszy tom "Genshagener Schriften. O Europie politycznie". Publikacja "Nowe kierunki do nowej Europy. Stosunki niemiecko-francuskie po zakończeniu zimnej wojny" jest rozumiana jako uzupełnienie standardowego dzieła Gilberta Ziebury „Stosunki niemiecko-francuskie od 1945 roku", obejmującego przedział czasowy od zakończenia II wojny światowej do Traktatu z Maastricht. Tom pierwszy stanowi przegląd niemiecko-francuskich relacji w kluczowych obszarach polityki europejskiej od 1989/1990.

Partnerzy: Ambasada Niemiec w Paryżu, Institut français des relations internationales, Uniwersytet w Trewirze

Kontakt: dr Martin Koopmann