. .

Informacje o projekcie

11.02.2015 14:37 Wiek: 6 yrs

VI Forum Dialogu francusko-niemieckiego w Genshagen

26.11.2015 - 27.11.2015

© Nora Erdmann

W ramach Forum w Genshagen raz w roku w Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów. Celem tego forum jest ożywienie niemiecko-francuskiej debaty o Europie poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych, jak również wskazanie możliwych rozwiązań dla wspólnej strategii. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na włączenie do debaty młodego pokolenia. Coroczne konferencje poświęcone są każdorazowo jednemu wybranemu tematowi, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. Przy wyborze tematów wymagane jest spełnienie trzech kryteriów: temat musi wyraźnie odnosić się do aktualnej sytuacji, musi wzbudzać zainteresowanie szerokiej publiczności oraz mieć szczególne znaczenie dla niemieckiej i francuskiej polityki, społeczności lub gospodarki.

Przeprowadzana w dwóch krajach ankieta, która dostarcza wiele materiałów, stanowi podstawę dyskusji, a przygotowane w ramach niemiecko-francuskiego procesu roboczego opracowanie umożliwia analityczne i poparte mocnymi tezami wprowadzenie do danego tematu.

Forum w Genshagen jest projektem współpracy Fundacji Genshagen i francuskiego Instytutu Montaigne.

Partner: Instytut Montaigne

Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, EDF Niemcy, Instytut Montaigne, N.N.

Kontakt: Isabelle Maras, Nina Henke