. .

Informacje o projekcie

25.01.2018 00:00 Wiek: 3 yrs

Francusko-Niemiecki Dialog na Temat Europy

25.01.2018

Spotkanie ma charakter otwarty i skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców - przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Bordeaux. Także w tym roku zorganizowane zostanie przez grupę partnerów (m.in. Fundację Genshagen) pod kierownictwem Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA). Jako prelegentów zaproszono przedstawicieli ze świata polityki i nauki obu krajów. Przedmiotem spotkania będzie "restart" stosunków francusko-niemieckich po roku wyborczym w obu krajach, w związku z wyzwaniami przewidywanymi dla Unii Europejskiej.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partnerzy: Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA), Instytut Goethego w Bordeaux, Fundacja im. Konrada Adenauera, Urząd Miejski w Bordeaux

Kontakt: dr Martin Koopmann