. .

Informacje o projekcie

04.09.2015 13:43 Wiek: 5 yrs

Niemiecko-francusko-polskie spotkanie parlamentarzystów

21.06.2015 - 23.06.2015

Zarówno w relacjach niemiecko-polskich, jak i niemiecko-francuskich wciąż na nowo dochodzą do głosu stereotypy, instrumentalizacja sąsiada i obustronne nieporozumienia. Polityka nie zawsze jest na to wystarczająco przygotowana, co obciąża zarówno obustronne relacje, jak i Trójkąt Weimarski. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie, w ramach istniejących możliwości, małej i stabilnej sieci kontaktów, wykraczających poza kadencję posłów zasiadających obecnie w narodowych parlamentach niemieckim, polskim i francuskim. Miałoby to na celu, dodatkowo do oficjalnych ale sporadycznych bilateralnych spotkań grup parlamentarnych, wspieranie dialogu trójstronnego i umacnianie relacji w formacie Trójkąta Weimarskiego i przyczyniałoby się do harmonizacji polityki europejskiej. Po niemiecko-polskim spotkaniu inauguracyjnym pod koniec 2014 roku ma odbyć się pierwsze trójstronne spotkanie w terminie od 21 do 23 czewca 2015 w Paryżu.

Partnerzy : Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (DPI), Institut Montaigne, Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Finansowanie : Robert Bosch Stiftung

Kontakt : dr. Martin Koopmann