. .

Informacje o projekcie

16.03.2012 16:36 Wiek: 9 yrs

Przyszłość UE
Siły wspomagające i siły przeciwdziałające integracji europejskiej

16.02.2012 - 17.02.2012

Tematem debaty był europejski proces integracji oraz kwestia oddziałujących na niego sił wspomagających i przeciwdziałających. Rzeczywiście, obecnie w procesie integracyjnym nie mamy do czynienia wyłącznie z postępem w kierunku pogłębienia integracji, obserwujemy także jego regres. Na konferencji omówione i sprawdzone zostały różne obszary polityki, ze szczególnym uwzględnieniem sił wspomagających i przeciwdziałających temu procesowi. Uczestnicy zastanowili się także, czy i gdzie panuje stagnacja?

W dwudniowych warsztatach, które Fundacja przygotowała we współpracy z Uniwersytetem Poczdamskim i Zespołem ds. Integracji Europejskiej (Arbeitskreis Europäische Integration), wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele świata nauki.

Partnerzy: Uniwersytet Poczdamski, Arbeitskreis Europäische Integration

Osoba kontaktowa: dr Barbara Kunz