. .

Informacje o projekcie

19.06.2019 12:41 Wiek: 2 yrs

Brandenburskie rozmowy o Europie
"Między porażką Europy a nową dynamiką. UE po wyborach“

19.06.2019

© Stiftung Genshagen | G. Heindrichs

© Stiftung Genshagen | G. Heindrichs

W dniu 19 czerwca 2019 roku w pałacu w Genshagen odbył się Brandenburskie rozmowy o Europie "Między porażką Europy a nową dynamiką. UE po wyborach". Günter Verheugen, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, wezwał do zmiany paradygmatu w polityce europejskiej. Spójność UE jest poważnie zagrożona, jeśli nadal będzie rozumiana jako luźna wspólnota interesów. UE musi zatem postrzegać siebie jako prawdziwą wspólnotę losu. Państwa członkowskie UE muszą ponownie silniej podporządkować swoje interesy narodowe wspólnym interesom europejskim i wysunąć na pierwszy plan dobrostan UE jako całości. Niemcy i Francja powinny ponownie postrzegać siebie jako liderów integracji europejskiej i, jeśli to konieczne, współpracować z mniejszą grupą europejskich partnerów w celu pogłębienia UE. W kolejnej debacie panelowej Verheugen omówił swoje tezy z francuską deputowaną i rzeczniczką La République En Marche Valérie Gomez-Bassac, z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations (ECFR) oraz z byłym serbskim dyplomatą i aktualnym ekspertem Open Society European Policy Institutes Srđanem Cvijićem. W ożywionej i napiętej debacie pojawiły się pytania, czy 15 lat po wielkim rozszerzeniu na wschód doświadczamy renesansu podziału na Wschód i Zachód w Europie oraz jak skuteczna strategia UE wobec jej sąsiedztwa, zwłaszcza na Bałkanach, powinna wyglądać w kontekście między rozszerzeniem, pogłębieniem i spójnością UE.

Partnerzy: Ruch europejski

Instytucje finansujące: Auswärtiges Amt

Link do formularza rejestracyjnego

Kontakt: Stephen Bastos