. .

Informacje o projekcie

19.12.2013 13:14 Wiek: 7 yrs

Weimar Triangle Working Sessions – Young Expertise for Europe

13.03.2014 - 15.03.2014

We współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta tegoroczne Weimar Triangle Working Sessions pod tytułem „The EU and Russia: Weimar Triangle Perspectives“ odbyły się od 13 do 15 marca 2014 w Berlinie i Genshagen. Młody eksperci z krajów Trójkąta Weimarskiego spotkali się, by dyskutować z referentami oraz między sobą bieżące wyzwania w stosunkach z Rosją.

Rosja jest szczególnie ważna dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z wielu powodów: jako dostawca energii, niekiedy trudny partner polityki międzynarodowej lub jako geostrategiczny aktor w bezpośrednim sąsiedztwie. Z powodu różnych doświadczeń historycznych i bieżących interesów, stanowiska wobec Rosji są bardzo różne wewnątrz UE.

W związku z tym europejsko-rosyjskie stosunki były rozpatrywane z niemieckiego, francuskiego i polskiego punktu widzenia. Oczywiście, bieżące wydarzenia na Ukrainie były przedmiotem szczególnego zainteresowania i dlatego stały się tematem interaktywnego warsztatu, podczas którego dyskutowano poszczególne priorytety oraz interesy, jak również określono dziedziny wspólne dla Trójkąta Weimarskiego.

 

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta