. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 14:36 Wiek: 9 yrs

Bolonia 2020 – Ku przyszłości Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

23.04.2010 - 24.04.2010

W dniach 23 i 24 kwietnia odbyła się w Pałacu Genshagen konferencja ekspercka pt. „Bolonia 2020 – Ku przyszłości Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego“. Projekt został zorganizowany we współpracy z Niemiecką Konferencją Rektorów Szkół Wyższych, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Francuską Konferencją Rektorów Szkół Wyższych przy wsparciu Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej (DFH).
W obradach na temat głównych zagadnień Procesu Bolońskiego udział wzięli m.in. rektorzy szkół wyższych oraz eksperci ds. szkolnictwa wyższego z trzech krajów. Tematem dyskusji była analiza stanu reform z naciskiem na cel „europeizacji” oraz scenariusze dalszego rozwoju procesu w kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy dokonali ponadto porównania odmiennych narodowych uwarunkowań, które nadal stanowią centralną przeszkodę dla prawdziwie „europejskiej” polityki w zakresie szkolnictwa wyższego.
Konferencja składała się z trzech posiedzeń plenarnych oraz pracy w grupach na następujące tematy: Kształcenie ustawiczne, Mobilność a szanse na rynku pracy, Nowe wyzwania w zakresie kształcenia.
Wyniki obrad ujęte zostały w raporcie przygotowywanym na zlecenie Niemieckiej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych i Fundacji Genshagen. Raport zawiera także możliwe scenariusze dalszego rozwoju Procesu Bolońskiego i ukazał się w ramach serii publikacji „Genshagener Papiere”.

Partnerzy: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Niemiecka i Francuska Konferencja Rektorów Szkół Wyższych (HRK, CPU), uniwersytet francusko-niemiecki (DFH)

 

Osoba kontaktowa: Magdalena Kurpiewska

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii