. .

Informacje o projekcie

19.03.2012 10:43 Wiek: 9 yrs

Trójkąt Weimarski – konferencja energetyczna

24.05.2012 - 25.05.2012

Trójkąt Weimarski jest bardzo daleki od wykorzystania swych możliwości całościowego inspirowania integracji europejskiej. W niektórych dziedzinach polityki europejskiej pożądane byłoby jednak tak intensywne dostosowywanie interesów i celów krajów Trójkąta, by stworzyły one podstawę dla rozwoju niezbędnych wspólnych pozycji UE. Takim właśnie polem jest polityka energetyczna, ze swymi wymiarami polityki wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa. Francja, Polska i Niemcy z reguły reprezentują różne pozycje, stawiając priorytety zorientowane często na tak zwane interesy narodowe.

Fundacja Genshagen wspólnie z Fundacją Bertelsmanna zorganizowała w Genshagen konferencję ekspertów, w celu przedyskutowania trójstronnie kwestii polityki energetycznej i uwzględnienia jej różnorodnych aspektów. Rok po decyzji Niemiec o całkowitym wycofaniu się z produkcji i wykorzystywania energii atomowej, i w roku, w którym odbył się szczyt Rio+20 wydał się korzystnym momentem na przedyskutowanie pilnego zagadnienia dotyczącego przyszłej europejskiej polityki energetycznej również w kontekście ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Partner: Fundacja Bertelsmanna

Osoba kontaktowa : Stephen Bastos