. .

Informacje o projekcie

19.03.2012 11:14 Wiek: 8 yrs

Sieć kontaktów Trójkąta Weimarskiego – europejskie rozmowy ekspertów

20.06.2012 - 22.06.2012

Było to już piąte spotkanie z cyklu niemiecko-francusko-polskich rozmów ekspertów o najważniejszych zagadnieniach polityki europejskiej. Publicznością docelową byli młodzi przedstawiciele świata polityki, administracji i gospodarki oraz think tanków, z pomocą których jest budowana sieć wzajemnych powiązań między krajami Trójkąta. Młodzi uczestnicy analizowali kierunki wspólnego, europejskiego działania na określonych, kontrowersyjnych obszarach polityki. Rozmowy ekspertów odbywają się raz do roku w jednym z trzech krajów.

W 2008 roku tematem spotkania była „Europejska polityka sąsiedztwa między Unią na rzecz Śródziemnomorza a wymiarem wschodnim: wyzwania dla Trójkąta Weimarskiego”. W 2009 roku tematem debaty były „Wyzwania polityki w zakresie energii i ochrony klimatu jako test dla Unii Europejskiej”, a w roku 2010 stosunki pomiędzy UE, NATO a Rosją. W 2011 sieć zajmowała się europejską Unią Gospodarczą i Walutową.

Piąte spotkanie cyklu poświęcone było tematowi „Moralność, wzajemne interesy i democracy promotion”: Trudne stosunki Europy z państwami nie-demokratycznymi.

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta

Osoba kontaktowa: dr Barbara Kunz