. .

Informacje o projekcie

07.06.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

VII Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen

07.06.2018 - 08.06.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen jest projektem Fundacji Genshagen i francuskiego Instytutu Montaigne'a realizowanym wspólnie od 2010 r. i gromadzącym raz w roku blisko stu francuskich i niemieckich przedstawicieli różnych dziedzin. W 2018 r. planuje się przyjąć do kręgu organizatorów kolejnego partnera z Francji: Pariser Think Tank Confrontations Europe. W przyszłości forum ma być skierowane przede wszystkim do francuskich i niemieckich przedstawicieli z obszaru polityki i administracji, gospodarki, nauki oraz mediów - w wieku od 30 do 40 lat. W ten sposób zamierza się wesprzeć sieć kontaktów francuskich i niemieckich decydentów, którzy obecnie niekoniecznie działają w kontekście francusko-niemieckim.

Celem Forum jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu na temat kluczowych tematów europejskich i międzynarodowych dotyczących przyszłości - z myślą o obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu krajów. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz na szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Francji
i Niemiec.

Partnerzy: Institut Montaigne, Confrontations Europe

Kontakt: dr Martin Koopmann, Elisabeth Hoffmann