. .

Informacje o projekcie

03.12.2020 14:34 Wiek: -40 days

Dialog energetyczny w Genshagen

03.12.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Fundacja Genshagen organizuje raz w roku we współpracy z Ambasadą Francuską, a od 2018 r. także z Niemiecko-Francuską Platformą Energetyczną (Deutsche Energieagentur/ Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), poufny krąg dyskusyjny poświęcony tematom energetycznym z udziałem wysokich rangą niemieckich i francuskich przedstawicielek oraz przedstawicieli obszarów gospodarki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania uwaga koncentruje się przede wszystkim na kwestii radykalnej zmiany polityki energetycznej.

 

Świadomość istotności polityki energetycznej w Europie jest bardzo wysoka w Niemczech i we Francji. Ochrona klimatu i cel neutralności pod względem emisji CO2 mają duże znaczenie zarówno w obu krajach, jak i na poziomie europejskim. Z drugiej strony podejścia polityczne różnią się ze względu na różne uwarunkowania narodowe i regionalne. Na tle tych zjawisk „Dialog energetyczny w Genshagen” ma przede wszystkim umożliwić przedstawicielom gospodarki odbycie spotkania z dala od ich korporacyjnej codzienności, tak aby w poufnych ramach mogli oni wymienić się poglądami na temat zasadniczych kwestii ich przestrzeni działania. W 2018 r. przedmiotem debaty była akceptacja społeczna dla zintegrowanych zmian polityki energetycznej, w 2019 r. skoncentrowano się na temacie mobilnej przyszłości z perspektywy niemiecko-francuskiej.

Partnerzy: Niemiecko-Francuską Platformą Energetyczną, Ambasada Francuska

Kontakt: Marie Augère