. .

Informacje o projekcie

19.03.2012 10:26 Wiek: 8 yrs

Niemiecko-francuskie pojednanie i współpraca. Możliwości przenoszenia doświadczeń na inne stosunki dwustronne

29.02.2012

Rozwój stosunków niemiecko-francuskich poczynając od 1945 roku uznawany był za wzorcowy, stanowi więc fundamentalną część składową zjednoczenia europejskiego. Centralne pytanie projektu brzmiało, czy z bogatego zasobu doświadczeń stosunków niemiecko-francuskich można wyciągnąć wnioski na temat warunków i sposobów funkcjonowania stosunków dwustronnych i czy tym samym mogą stać się one przykładem dla innych partnerów europejskich? Przeanalizowane zostały również dotychczasowe doświadczenia przy przenoszeniu określonych metod współpracy na stosunki polsko-niemieckie i niemiecko-czeskie.

W projekcie, zainicjowanym przez Instytut Niemiecko-Francuski w Ludwigsburgu, Fundacja Genshagen wzięła udział jako partner. W 2011 roku przeprowadziła dwa warsztaty grupy roboczej, a w 2012 roku zorganizowała końcową prezentację projektu. Chantal Mairesse, koordynatorka projektów Fundacji Genshagen, wzięła w nim udział także jako autorka projektu.

Partner: Instytut Niemiecko-Francuski w Ludwigsburgu

Osoby kontaktowe: Chantal Mairesse


Pliki:
 Deutsch-Französische Beziehungen als Modell einer Friedensordnung? (205 kB)