. .

Informacje o projekcie

15.02.2018 00:00 Wiek: 3 yrs

Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna

15.02.2018 - 16.02.2018

Ósme spotkanie francusko-niemieckiej grupy refleksji odbędzie się w Genshagen w dniach 13-14 listopada 2018 r. i będzie dotyczyło tematu: "Polityka migracyjna i jej polityczne oraz społeczne konsekwencje w Niemczech, Francji i Europie".
Spotkaniu przewodniczyć będzie dwóch ekspertów zewnętrznych:

  • Ulrich Weinbrenner, kierownik Departamentu Migracji; Uchodźcy; Polityka w zakresie powrotu imigrantów, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, Berlin
  • Francois Gemenne, Directeur de l'Observatoire Hugo, Université de Liège (Belgia) Co-directeur de l'Observatoire Climat et Défense, Ministère des Armées (Francja)

Niemiecko-Francuska Grupa Refleksyjna, składająca się z 20 francuskich i niemieckich członków z dziedzin nauki, dziennikarstwa, biznesu i pokrewnych, spotykała się dwa razy w roku od 2014 roku w celu omówienia integracji europejskiej lub bieżącej debaty europejskiej. Na podstawie wspólnej analizy grupy opracowują konkretne zalecenia polityczne, plany działania lub przedstawiają tezy w drodze porozumienia. Efekty wspólnej pracy są następnie publikowane w formie wspólnego dokumentu roboczego. Wyniki są przydatne nie tylko dla przedstawicieli polityki i dyplomacji, lecz także dla szerszego grona czytelników. Celem grupy jest dostarczenie impulsów dla kształtowania francusko-niemieckiej, proeuropejskiej opinii publicznej.

Partnerzy: Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Ifri)

Kontakt: Dr. Martin Koopmann, Marie Augère

Uczestnictwo wyłącznie na podstawie osobistego zaproszenia.