. .

Informacje o projekcie

04.06.2020 13:52 Wiek: 233 days

IX Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen

04.06.2020 - 05.06.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

W przededniu niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Fundacja Genshagen i Instytut Montaigne poświęcają IX edycję Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen Europejskiemu Zielonemu Ładowi, który został przedstawiony przez Komisję Europejską jako nowa strategia wzrostu dla Europy i ma na celu przyszłe uporządkowanie wszystkich obszarów polityki europejskiej. Projekt mający na celu uczynienie Europy pionierem ekologicznej transformacji jest obecnie zagrożony z powodu swojej złożoności. By go zrealizować państwa członkowskie, regiony i obywatele, którzy kształtują zmiany na odpowiednim szczeblu, muszą być w równym stopniu zaangażowani.

Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen organizowane jest od 2010 r. we współpracy z paryskim Instytutem Montaigne'a. W obliczu licznych wyzwań, przed którymi stoi Europa, to właśnie Niemcy i Francja muszą w szczególnym stopniu wziąć odpowiedzialność za przyszłość UE i pracować nad tworzeniem wspólnych strategii. Forum w Genshagen aktywnie wspiera ten proces, inicjując ożywiony, ukierunkowany na wyniki i prowadzony na wysokim poziomie dialog między młodymi kadrami kierowniczymi z obu krajów. Uczestnicy wywodzą się z różnych obszarów: polityki, administracji, gospodarki, nauki i mediów, są w wieku od 30 do 40 lat i otrzymują indywidualne zaproszenie na spotkanie ze względu na ich specjalistyczną wiedzę.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partnerzy: Instytut Montaigne'a, Niemiecko-Francuska Izba Handlowo-Przemysłowa, Sciences Po Paris, sieć kooperacyjna kadr kierowniczych Tönissteiner Kreis

Kontakt: Marie Augère, Elisabeth Hoffmann