. .

Informacje o projekcie

13.06.2019 09:37 Wiek: 2 yrs

VIII Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen

13.06.2019 - 14.06.2019

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen jest projektem Fundacji Genshagen
i francuskiego Instytutu Montaigne'a realizowanym przez obie instytucje od 2010 r.

Celem Forum jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu na temat kluczowych tematów europejskich i międzynarodowych dotyczących przyszłości - z myślą o obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu krajów. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Niemiec i Francji.

W 2018 roku rozwijano koncepcję forum. Od teraz skład liczącej do 100 osób w wieku od 30 do 40 lat grupy francuskich i niemieckich przedstawicieli kadry kierowniczej z obszarów polityki i administracji, gospodarki oraz nauki i mediów ustalany będzie indywidualnie przy uwzględnieniu możliwości osiągnięcia celu. W ten sposób zamierza się zapewnić odpowiedni poziom dyskusji ekspertów oraz wesprzeć sieć kontaktów decydentów z obu krajów - także tych, którzy obecnie niekoniecznie działają w kontekście francusko-niemieckim. T Tematem dorocznej konferencji będzie digitalizacja w Europie.

Partner: Instytutu Montaigne'a

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Marie Augère