. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 14:29 Wiek: 9 yrs

Misje w ramach EPBiO oraz współpraca cywilno-wojskowa w Trójkącie Weimarskim

27.05.2010

Istotą tego projektu jest pytanie o europejską koncepcję koordynacji cywilno-militarnej oraz porównanie koncepcji z Polski, Francji i Niemiec i debat narodowych na ten temat. Ze względu na zmiany instytucjonalne, jakie niósł ze sobą Traktat Lizboński, silnie zaangażowane na arenie międzynarodowej kraje Trójkąta Weimarskiego mogą przyczynić się do powstania „kultury koordynacji”. W ramach konferencji eksperckiej przedstawione i ocenione zostały pod względem ich zastosowania różne koncepcje ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa. Do udziału zostało zaproszonych ok. 35 ekspertów z trzech krajów, w tym parlamentarzyści, pracownicy ministerstw, naukowcy oraz dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Partnerzy: Sztab Operacyjny w niemieckim Ministerstwie Obrony Narodowej

Osoba kontaktowa: dr Martin Koopmann, Chantal Mairesse