. .

Informacje o projekcie

26.06.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

Okrągły stół Trójkąta Weimarskiego

26.06.2018 - 27.06.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

W tym roku Okrągły Stół Trójkąta Weimarskiego odbył się pod tytułem „Nowy początek dla UE. Pogłębianie integracji i zapobieganie fragmentaryzacji. Niemcy, Francja i Polska: od rozbieżnych poglądów do wspólnych rozwiązań?”. Blisko 30 ekspertów dyskutowało podczas dwudniowego spotkania o nowej debacie co do przyszłości UE, zasadniczej problematyce polityki migracyjnej, powrocie starego rozłamu pomiędzy Wschodem a Zachodem na tle kulturalnych napięć transnacjonalnych pomiędzy wartościami modernistycznymi a post-modernistycznymi oraz ostatcznie o lekcjach płynących dla dzisiejszego rozwoju europejskiego projektu ze stuletniej rocznicy końca Pierwszej Wojny Światowej i odzyskaniu niepodlegości Polski. Wszystkie zagadnienia omawiano w trójstronnym kontekście, by móc analizować możliwe linie politycznych kompromisów i potencjały do współpracy pomiędzy Berlinem, Paryżem i Warszawą.

Rozmowy, prowadzone w sposób zaangażowany i nie bez kontrowersji, uwydatniały presję do wprowadzenia nowych reform, pod którą znajduje się Unia Europejska. Przede wszystkim Niemcy wzywano do ograniczenia swojej tendencji do samozadowolenia i do wykazania się większą polityczną inicjatywą w projektowaniu silniejszej Unii. Francja powinna się uwolnić od swojej nostalgii za mniejszą i rzekomo mniej skomplikowaną UE sprzed czasów otwarcia się Unii na Wschód, i uznać nacje środkowo- i wschodnioeuropejskie jako równych sobie partnerów w budowaniu wspólnej, europejskiej przyszłości. Dla Polski najważniejsze by było, żeby nie wpaść w pułapkę auto-izolacji, ale by wykazać się na scenie ogólno-europejskiej jako gracz godny zaufania, który wspiera projekt wspólnej Europy własnymi, kontruktywnymi inicjatywami.

Okrągły Stół Trójkąta Weimarskiego został przeprowadzony zgodnie z zasadami Chatham House.

Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Kontakt: Stephen Bastos