. .

Informacje o projekcie

15.01.2016 09:24 Wiek: 5 yrs

Konferencja specjalistyczna „Pięć lat wiosny arabskiej”

23.06.2016 - 24.06.2016

Głębokie zmiany sytuacji politycznej w Afryce Północnej po tzw. arabskiej wiośnie 2011 r. przyniosły nowe wyzwania dla europejskiej polityki zagranicznej i rozwojowej. Nasilają się migracje, wzrasta niepewność, a osiągnięcie celów rozwojowych zdaje się coraz bardziej odległe. Diagnoza ta dotyczy w jeszcze większym stopniu graniczącego od południa regionu Sahelu, gdzie już i tak problematyczna od dłuższego czasu sytuacja pogorszyła się przez wybuch kryzysu w Mali w 2012 r. Kwestie te będą przedmiotem specjalistycznej konferencji, w której udział wezmą eksperci z Niemiec, Francji oraz instytucji UE, jak i z państw regionu. Celem konferencji jest naświetlenie różnic i zbieżności w stanowiskach i interesach Francji, Niemiec oraz UE wobec palących kryzysów i konfliktów (Libia, Mali, radykalny dżihadyzm), przepływów migracyjnych oraz perspektyw rozwojowych dla regionu. Przedmiotem dyskusji będzie ponadto kwestia usprawnienia interakcji polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i rozwojowej oraz pomocy humanitarnej w celu wypracowania rozwiązań dla kompleksowych wyzwań w regionie. Przykładowo polityka rozwojowa może skutecznie przyczynić się do stale przywoływanego w aktualnej dyskusji zwalczania przyczyn ruchów migracyjnych o ile rozstrzygnięcia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa nie generują równocześnie przeciwstawnych impulsów.

Partner: Niemiecki Instytut Polityki Rozwojowej (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE), Fundacja im. Heinircha Bölla

Kontakt: Dr Tobias Koepf