. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 4 yrs

Europa na celowniku – Impulsy dla Unii Europejskiej z Paryża, Warszawy i Berlina. Dyskusja podiumowa z okazji osiemdziesiątych urodzin prof. dr Rity Süssmuth

09.05.2017

Przed Unią Europejską stoją poważne wyzwania wobec rosnących kontrowersji co do przyszłego kształtu integracji europejskiej. W tym kontekście nasuwa się pytanie o to, co spaja wewnętrznie Europę. Perspektywiczną odpowiedzią na to pytanie zajęli się uczestnicy dyskusji, która odbyła się 9 maja 2017 r. w Ambasadzie Francji w Berlinie z okazji osiemdziesiątych urodzin prof. Rity Süssmuth. Możliwości nadania nowych impulsów Europie dyskutowali obok jubilatki goście z państw Trójkąta Weimarskiego: prof. Gesine Schwan, prezes Humboldt-Viadrina Governance Platform, Pierre Vimont, były francuski ambasador i sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Janusz Styczek, zastępca ambasadora RP w Berlinie.
 
Diagnozując obecną sytuację uczestnicy wskazywali na miejsce kwestii europejskich w debacie publicznej w Niemczech, we Francji i w Polsce oraz wyobrażenia tych trzech państw odnośnie do przyszłego kierunku integracji europejskiej. Porównywano przy tym własne postrzeganie z percepcją w dwóch pozostałych państwach. Wyrażone zostały przy tym krytyczne oceny wobec własnej polityki, przykładowo powierzchowny charakter dyskusji o Unii Europejskiej podczas francuskiej kampanii wyborczej, mimo że kwestie te stanowiły ważny jej temat. Skrytykowana została także niemiecka polityka gospodarcza wobec innych państw członkowskich.
 
Odnosząc się do przyszłości referenci dyskutowali najpilniejsze priorytetowe działania, które wynikają z obecnego stanu UE. Obok znaczenia kwestii strategicznych, jak ożywienie wzrostu gospodarczego i wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie referenci podkreślili wagę silnego zaangażowania obywateli w projekt europejski. Nie tylko rządy państw członkowskich i instytucje europejskiej są częścią integracji europejskiej, dotyka ona bowiem każdego obywatela Europy w jego codziennym życiu, przykładowo w środowisku pracy, na studiach lub czasie wolnym. Przedmiotem refleksji powinna być zatem także integracja europejska w dziedzinie demokracji lokalnej i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Dyskusja została zorganizowana we współpracy z Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej (DPI) i Polsko-Niemiecką Fundacją Nauki.

Kontakt:  dr Isabelle Farçat