. .

Informacje o projekcie

13.05.2014 10:22 Wiek: 6 yrs

Europejska Konferencja Trójkąt Weimarski

11.06.2014 - 12.06.2014

Trójkąt Weimarski jest bardzo daleki od wykorzystywania swych możliwości całościowego inspirowania integracji europejskiej. W niektórych dziedzinach polityki europejskiej pożądane byłoby jednak tak intensywne dostosowywanie interesów i celów krajów Trójkąta, by stworzyły one podstawę dla wypracowania niezbędnych wspólnych stanowisk UE.

Wychodząc z tego założenia Fundacja Genshagen w 2012 i 2013 r. wspólnie z Fundacją Bertelsmanna zorganizowała dwie konferencje ekspertów pod wspólnym tytułem „Trójkąt Weimarski. Konferencje europejskie”. Pierwsza odbyła się w 2012 r. w Genshagen i poświęcona była europejskiej polityce energetycznej. Drugą zrealizowano wspólnie z Institut français des relations internationales w kwietniu 2013 r. w Paryżu.

W tym roku konferencja expertów odbyła się 11.-12. czerwca 2014 r. w Genshagen, podczas której w kontekście trójstronnym przeanalizowana została polityka europejska, wynikająca z nowego podziału władzy w Niemczech po wyborach do Bundestagu, wcześniejszej zmiany władzy we Francji oraz trudnej sytuacji wewnątrzpolitycznej rządu premiera Tuska. Tematyka konferencji koncentrowała się na następujących trzech blokach: 1. Nowa potęga populistów i przyszłość Europy, Przyczyny, wzory, strategie przeciwko; 2. Konsolidacja, Demokratyzacja, Federalizacja, Przebudowa unii walutowej – wprowadzenie do unii politycznej?; 3. Ukraina i skutki, O przyszłość wschodniej polityki europejskiej.

Partnerzy: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Institut français des relations internationales Ifri, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)

Kontakt: Stephen Bastos