. .

Informacje o projekcie

17.01.2013 16:26 Wiek: 9 yrs

II. Brandenburskie rozmowy o Europie: Europa między kryzysem a przebudzeniem. UE na drodze do unii politycznej?

W 2012 kryzys w UE wciąż trzymał w napięciu i ujawnił podstawowe deficyty strukturalne w przestrzeni politycznej UE. Poza codziennym zarządzaniem kryzysowym coraz mocniej powracała w centrum europejskiej debaty politycznej kwestia długoterminowej perspektywy rozwoju polityki UE.

W tym kontekście zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec Grupa refleksyjna ds. przyszłości Unii Europejskiej europejskich ministrów spraw zagranicznych opublikowała we wrześniu 2012 roku propozycje daleko idących reform politycznych dla UE. Raport zakłada unię polityczną jako długoterminowy cel UE. Jak unia polityczna mogłaby wyglądać? Czy nadszedł czas na dalsze reformy instytucjonalne i formalne? Jaka jest opinia naszych głównych partnerów europejskich o obecnej debacie dotyczącej reform?

Dyskusje na ten temat prowadzone były 5 grudnia 2012 w ramach II. Brandenburskich rozmów o Europie w „formacie Trójkąta Weimarskiego” przez przedstawicieli Francji, Polski i Niemiec.

Referat wprowadzający:

Dr Arndt Baron Freytag von Loringhoven, Pełnomocnik do spraw podstawowych zagadnień UE (Beauftragter für Grundsatzfragen der EU), MSZ, Berlin

Komentarze:

Yves Bertoncini, Dyrektor, Notre Europe - Institut Jacques Delors, Paryż

Marzena Szczypułkowska- Horváth, I Radca, Kierownik wydziału politycznego, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Berlin

Moderacja: Stephen Bastos