. .

Informacje o projekcie

10.02.2016 11:42 Wiek: 4 yrs

Apéritif-débat

23.11.2016

Apéritif-débats Dialogu Europejskiego Fundacji Genshagen skierowane są do zainteresowanej, lecz niekoniecznie wyspecjalizowanej w danym zagadnieniu publiczności z Berlina i Brandenburgii.

W ramach Apéritif-débats w prężnym dwu-, trzygodzinnym formacie dyskusyjnym omawia się aktualne tematy agendy europejskiej. W centrum uwagi znajdują się zawsze kwestie szczególnie interesujące opinię publiczną, nie tylko w Niemczech, ale również we Francji i często w Polsce. I tak na przykład okazję do dyskusji w ramach Apéritif-débat stanowią z reguły zmiany polityczne, jak wybory prezydenckie lub parlamentarne w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem skutków wyników wyborów dla polityki danego kraju wobec Europy z punktu widzenia jego obu partnerów.

Ale w przeszłości dyskutowano również na inne tematy, przykładowo poruszano kwestię możliwej transformacji UE w kierunku unii politycznej.

Temat Apéritif-Débat w listopadzie 2016 roku brzmi „Koniec wspólnoty? Jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą elastyczność w Unii Europejskiej”.

 

Kontakt: Ryszarda Formuszewicz