. .

Informacje o projekcie

10.04.2019 10:58 Wiek: 2 yrs

Grupa im. Daniela Verneta

10.04.2019 - 12.04.2019

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Grupa im. Daniela Verneta składająca się z 20 niemieckich i francuskich członków reprezentujących naukę, gospodarkę, dziennikarstwo oraz dziedziny pokrewne obraduje od 2014 roku dwa razy do roku, koncentrując się na jednym temacie mającym związek z aktualną debatą europejską. Opierając się na wspólnej analizie sytuacji, grupa dochodzi do porozumienia w zakresie konkretnych zaleceń dla działań politycznych, perspektyw dalszej pracy i tez, które następnie publikowane są jako wspólne stanowisko. Wyniki prac grupy przeznaczone są dla przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, a także dla szerszego kręgu odbiorców. Grupa postrzega siebie jako gremium, które wypracowuje impulsy skierowane do proeuropejskiej niemiecko-francuskiej opinii publicznej. Dokumenty prezentujące wspólne stanowisko udostępnianie są szerokim kręgom odbiorców za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych obu instytucji prowadzących oraz organizacji, do których należą członkowie grup. Podczas tej sesji grupa zajmie się kwestią Europy socjalnej.

Partner: Institut français des relations internationales (Ifri)

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Dr. Martin Koopmann, Marie Augère