. .

Informacje o projekcie

20.11.2019 13:24 Wiek: -8 days

Weimar Young Perspectives

20.11.2019 - 22.11.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Wydarzenie to jest dwunastym z kolei spotkaniem w ramach cyklu polsko-niemiecko-francuskich warsztatów poświęconych tematom w zakresu polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Odbiorcą docelowym jest młoda kadra kierownicza z obszarów polityki, administracji i gospodarki oraz ośrodków think tank. Uczestnicy przeprowadzą analizę opcji dla wspólnego europejskiego działania w specyficznym spektrum tematycznym polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, a następnie opcje te poddadzą pod dyskusję, m.in. również z politycznymi decydentami w Berlinie. Z partnerem projektu, Fundacją im. Friedricha Eberta, prowadzone są obecnie uzgodnienia w zakresie szczegółowej tematyki warsztatów w 2019 r.

Partner: Fundacja im. Friedricha Eberta

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Dr. Tobias Koepf