. .

Informacje o projekcie

10.02.2015 15:46 Wiek: 6 yrs

Brandenburskie rozmowy o Europie: Rosja, wojna na Ukrainie i Europa. Co to ma wspólnego z nami?

19.05.2015

Dramatyczny proces, króry zakończył się masowymi protestami na Euromajdanie pod koniec 2013 r., i który doprowadził do aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014 r., a następnie eskalował aż do niszczycielskiej wojny we wschodniej Ukrainie, stał się największym kryzysem polityki zagranicznej Europy od zakończenia zimnej wojny. Konflikt ukraiński doprowadził w Niemczech do ideologicznie i emocjonalnie ostro naładowanej kontrowersyjnej dyskusji, która, jak na warunki niemieckie, nadzwyczaj mocno polaryzuje kraj.

Naszym zamiarem jest przeanalizować bliżej niemiecką dyskusję na temat konfliktu na Ukrainie oraz roli Rosji w Europie. Celem jest rozważyć różne polityczne struktury argumentacyjne  wraz z nurtami niemieckiej dyskusji oraz przeanalizować  historyczno-kulturalne przyczyny różnorodnych interpretacji i pozycji w związku z konfliktem ukraińskim. Czy istnieją różne wzorce postrzegania pomiędzy wschodnimi a zachodnimi Niemcami, lub też raczej pomiędzy lewicowymi a prawicowymi nurtami politycznymi, albo też rozchodzi się tutaj przede wszystkim o konflikt polityczny między pokoleniami (młodzi ludzie versus starsze osoby)? Jakie konsekwencje ma dyskusja dla niemieckiej samoświadomości? W jaki sposób jest ona postrzegana w Polsce?

Referenci:  

  • Thomas Nord, poseł do Bundestagu
    Przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu
  • Wolfgang Templin
    Publicysta i działacz na rzecz praw obywatelskich
  • Basil Kerski
    Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności i publicysta, Gdańsk

Moderation: Stephen Bastos, kierownik projektów w dziale "Dialog europejski", Fundacja Genshagen

Finansowanie: Land Brandenburg

Kontakt: Stephen Bastos