. .

Informacje o projekcie

09.12.2015 12:15 Wiek: 5 yrs

Wyzwanie: kryzys uchodźców – dokąd zmierza Europa?

10.12.2015

Na tle aktualnych wydarzeń związanych z kryzysem uchodźców okazało się że poszczególne państwa europejskie nie są w stanie sprostać ogromnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ich napływ na kontynent. UE stoi przed wielkimi problemami nie tylko w kwestii zarządzania napływem uchodźców. Kryzys uchodźczy stanowi również decydującą próbę dla spójności między państwami Unii. Spójność ta okazała się niestabilna już podczas kryzysu w strefie euro oraz w postępowaniu z Rosją. Wspólna, skierowana ku przyszłości europejska polityka migracyjna okazuje się z wielu względów palącą kwestią: Europa potrzebuje nie tylko pragmatycznych rozwiązań konkretnych problemów dotyczących przyjmowania i rozdzielenia uchodźców ale także wspólnych standardów i programów w polityce azylowej, jak również zasadniczej debaty o solidarności w Europie.

W ramach Apéritif-Débat spotkają się niemieccy, polscy i francuscy przedstawiciele z obszarów polityki i nauki, aby debatować nad wyzwaniami wynykającymi dla Europy z kryzysu uchodźców. Dyskusja poświęcona temu tematowi podzielona będzie na dwa panele. Najpierw omawiana będzie sytuacja „on the ground” czyli na poziomie regionalnym. Druga, poszerzyona runda dyskusji poświęcona będzie szukaniu odpowiedzi na pytanie: „Kryzys uchodźców jako sprawdzian – Czy UE jest w stanie rozwiązać kryzys?”.

 

 

 

 

Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kontakt: Dr. Martin Koopmann