. .

Informacje o projekcie

24.01.2019 13:36 Wiek: 2 yrs

Francusko-niemiecki dialog na temat Europy: „Europa 30 lat po upadku Muru Berlińskiego”

24.01.2019

13. francusko-niemiecki dialog o Europie w Bordeaux upamiętnił 30. rocznicę upadku muru berlińskiego. W roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i na tle wzrostu poparcia dla ruchów populistycznych w wielu krajach europejskich ograniczono się nie tylko do spojrzenia wstecz, lecz omówiono również przyszłe perspektywy budowania spójności w Unii Europejskiej. Debata nie ograniczała się również tylko do wydarzeń politycznych we Francji i w Niemczech, ale była też w dużym stopniu poświęcona Polsce. Rainer Eppelmann, były działacz praw obywatelskich w NRD i Henri Ménudier, politolog, byli współczesnymi świadkami wydarzeń 1989 r. Szczególne zainteresowanie wzbudziły uwagi Rainera Eppelmanna na temat znaczenie kwestii europejskich dla opozycji w NRD i jego ocena rozwoju integracji europejskiej do dnia dzisiejszego.

Partner: Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA), Goethe-Institut Bordeaux, Konrad-Adenauer-Stiftung, Stadt Bordeaux

Kontakt: Dr. Martin Koopmann