. .

Informacje o projekcie

24.11.2015 12:38 Wiek: 5 yrs

Prezentacja książki: „Niemcy, 25 lat po zjednoczeniu, partner, polityczny przywódca, wzór? – Z perspektywy państw Trójkąta Weimarskiego”

07.12.2015

Końcem roku 2015 Fundacja Genshagen opublikuje trzeci tom edycji „Genshagener Schriften”, wydany przez wydawnictwo Nomos, pod tytułem „Niemcy, 25 lat po zjednoczeniu, partner, polityczny przywódca, wzór? – Z perspektywy państw Trójkąta Weimarskiego” to zbiorowe dzieło próbuje szukać odpowiedzi na pytanie, jakie są cechy współczechnych Niemiec, ich drogi rozwoju i przede wszystkim, jak sąsiedzi, Francja i Polska oceniają rozwój Niemiec po zjednoczeniu.

Żeby odpowiedzieć na te pytania, książka naświetla pięć politycznych i społecznych aspektów (Niemcy w Europie i Europa w Niemczech; rola Niemiec w świecie; co znaczy być Niemcem dziś: szanse aktywnego udziału w społeczeństwie; gospodarka i społeczeństwo; Republika Berlińska i jej wartości) z perspektywy trzech państw: perspektywa wewnętrzna niemieckiego autora i dwie perspektywy z zewnątrz francuskiego i polskiego autora.

Z okazji publikacji trzeciego tomu „Genshagener Schriften“ Fundacja Genshagen organizuje dyskusję między autorami książki i świadkami tamtych czasów. W ramach tego wydarzenia osoby pełniące ważne funkcje w Niemczech, Francji i Polsce w czasach jednoczenia się Niemiec będą dyskutować z przedstawicielami młodszego pokolenia (po jednym przedstawicielu z każdego kraju) i spróbują podsumować rozwój Niemiec po roku 1990.

Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kontakt: Tobias Koepf