. .

Informacje o projekcie

19.09.2019 13:46 Wiek: -4 days

Szkoła letnia w Genshagen

19.08.2019 - 28.08.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

Od 2012 roku w ramach Szkoły Letniej spotyka się corocznie w Pałacu Genshagen 24 studentów uzupełniających kierunków magisterskich i młodych doktorantów z Polski, Niemiec i Francji, by przez okres dziesięciu dni zająć się aktualnym tematem dotyczącym polityki Europy. Wykładowcy z ośrodków akademickich i think tank przekazują uczestnikom najważniejsze podstawy dotyczące podejmowanej tematyki. Bazując na tym, studenci pogłębiają następnie swoją wiedzę w ramach interaktywnych warsztatów. Akademicki program uzupełniają spotkania z decydentami i praktykami ze świata polityki, gospodarki, mediów, z organizacji pozarządowych i ośrodków think tank. Przewidziany jest również program kulturalny. Przede wszystkim jednak podczas całego wydarzenia planuje się dużo czasu na wzajemne poznanie się i nawiązanie intensywnych kontaktów.

Ósma Szkoła Letnia w Genshagen odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia 2019 r. w zamku Genshagen. Pod hasłem „The EU and Its Neighbours – Enlargement and Neighbourhood Policies in Times of Uncertainty” Szkoła Letnia przyjrzy się stosunkom między UE a jej sąsiadami - od Bałkanów Zachodnich po Partnerstwo Wschodnie i południowe sąsiedztwo. Nacisk zostanie położony na obecną dynamikę polityki rozszerzenia UE i polityki sąsiedztwa oraz ich przyszły rozwój. PDF Call for Applications

Szkic programu Szkoły Letniej: PDF Draft Programme

Pytania i dalsze informacje można uzyskać od zespołu szkoły letniej pod adresem summerschool(at)stiftung-genshagen.de

Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina, Freie Universität Berlin, Sciences Po Strasbourg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytucje finansujące: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sciences Po Strasbourg, Freie Universität Berlin

Kontakt: Dr. Tobias Koepf, Theresia Töglhofer