. .

Informacje o projekcie

07.01.2016 15:06 Wiek: 5 yrs

Niemiecko-francuskie koło dyskusyjne: Rosja i kryzys na Bliskim Wschodzie

16.03.2016

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP, Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej) oraz Fundacja Genshagen posiadają wspólny cel, polegający na organizowaniu niemiecko-francuskiej wymiany myśli na temat aktualnych i przyszłych kwestii polityki europejskiej.

Na wiosnę 2016 roku planowane jest wspólne zorganizowanie posiedzenia niemiecko-francuskiego koła dyskusyjnego w DGAP, które od wielu lat zajmuje się francuską polityką wewnętrzną, zagraniczną i europejską oraz jej uzgadnianiem z partnerem niemieckim. Tematem spotkania będą niemiecko-francuskie (lub europejskie) uzgodnienia w polityce wobec Syrii i Iraku, przedyskutowane zostaną również problemy dotyczące wzmożonego zaangażowania Rosji w regionie. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni politycy lub eksperci francuscy dyskutować będą referując dane zagadnienia z partnerami niemieckimi oraz prawdopodobnie z jednym uczestnikiem z Rosji. Spotkanie odbywa się zgodnie z Regułą Chatham House i skierowane jest do decydentów i obserwatorów niemieckiej polityki europejskiej w Berlinie.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
Kontakt: Dr. Martin Koopmann, Isabelle Maras