. .

Informacje o projekcie

04.12.2012 15:06 Wiek: 8 yrs

IV Forum francusko-niemieckiego Dialogu
„Unia Europejska i Basen Morza Śródziemnego Perspektywy Niemiec i Francji od czasu Arabskiej Wiosny?“

21.11.2013 - 22.11.2013

© Nora Erdmann

Z zakresu tematycznego "Stosunki francusko-niemieckie" i „Europa na świecie".

Pod patronatem prof. Norberta Lammerta, przewodniczącego Bundestagu i Claude’a Bartolone, przewodniczącego francuskiego Zgromadzenia Narodowego

Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen jest wspólnym projektem Fundacji Genshagen i Instytutu Montaigne. W ramach Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów, żeby dyskutować na dany temat dotyczący przyszłości Europy. Chodzi o ożywienie francusko-niemieckiej debaty o Europie poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych jak również o wskazanie możliwych rozwiązań dla wspólnej strategii. Szczególną wagę przywiązuje się przy tym do włączenia do dyskusji młodego pokolenia.

Poprzednie edycje Forum koncentrowały się wokół następujących tematów: „Skutki kryzysu finansowego i gospodarczego“, „Migracja i integracja jako narodowe i europejskie wyzwanie“, „Zrównoważony rozwój, gospodarczość, solidarność: jaka strategia energetyczna dla Europy?“ oraz „Unia Europejska i Basen Morza Śródziemnego Perspektywy Niemiec i Francji od czasu Arabskiej Wiosny?”

W 2013 roku centralnym tematem Forum były stosunki Unii Europejskiej i basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem państw północnej Afryki. W tej perspektywie będą omawiane następstwa Arabskiej Wiosny dla krajów basenu Morza Śródziemnego, w szczególności Unii Europejskiej.

W Forum brali udział następujący referenci i referentki:

  • Fathallah Sijilmassi, Sekretarz Generalny Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, Barcelona
  • Jean-Louis Guigou, założyciel i dyrektor Ipemedu (Institut de prospective économique du monde méditerranéen), Paris
  • Prof. Claus Leggewie, dyrektor Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI)
  • Rainer Eberle, były Ambasador Niemiec w Libii, Trypolis
  • Ariane Bonzon, dziennikarka, Slate.fr, Paris
  • Henri de Peyrelongue, dyrektor Europa und Nordafrika, Air France, Paryż
  • Paul van Son, CEO, Desertec Industrial Initiative (Dii GmbH), Monachium

Konferencje Forum w Genshagen stanowią część szeroko zakrojonego procesu, a mianowicie badania francusko-niemieckiej opinii publicznej na próbie 1000 niemieckich i 1000 francuskich respondentów. Pierwsza część badania dotyczy sondażu postrzegania francusko-niemieckich stosunków, dzięki czemu na przestrzeni lat będzie możliwe nakreślenie krzywej zmian w stosunkach francusko-niemieckich i ich postrzeganiu w obu krajach. Druga część zajmuje się tematem konferencji z danego roku i w związku z tym w 2013 roku była poświęcona stosunkom UE-Morze Śródziemne jak i francusko-niemieckiemu postrzeganiu całego regionu.

Ponadto w 2013 roku po raz pierwszy zostało zlecone badanie stosunków UE i Morza Śródziemnego, zajmujące się wzajemnymi oczekiwaniami, interesami i wspólnymi strategiami z niemieckiej i francuskiej perspektywy. Badanie przeprowadziły wspólnie dr Isabel Schäfer, koordynator projektu Berliński Instytut Morza Śródziemnego (MIB) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i dr Khadija Mohsen-Finan z IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) w Paryżu.

Badanie to jest dostępne jako Genshagener Papier pod następującym linkiem:

http://www.stiftung-genshagen.de/publikationen/publikation-detailansicht/614f5d086759917c874bb6e825a0d871.html?tx_ttnews[tt_news]=653

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji Forum z lat 2010, 2011, 2012 i 2013.

Sponsorzy i partnerzy w 2013 roku: Institut Montaigne, Auswärtiges Amt, Robert Bosch Stiftung, EADS, Dii

Kontakt: Isabelle Maras, Nina Henke.


Pliki:
 Broschuere Genshagener Forum (2.3 MB)
 Meinungsumfrage Energiepolitik dt-frz Beziehungen Bericht (1.2 MB)
 Tagungsbericht Genshagener Forum 2012 (1.0 MB)
 Programm 2012 (734 kB)