. .

Informacje o projekcie

04.12.2012 14:29 Wiek: 8 yrs

Niemiecko-francuskie spotkanie Think tanków

05.06.2013 - 06.06.2013

Zakres tematyczny "Stosunki niemiecko-francuskie" i "Europa w świecie".

 

Celem dwudniowego niemiecko-francuskiego spotkania, w którym udział wzieli politycy i eksperci z różnych Think tanków oraz przedstawiciele nauk powiązanych z polityką, było opracowanie zaleceń w odniesieniu do polityki europejskiej z niemiecko-francuskiego punktu widzenia, które opublikowane zostaną w formie „Genshagener Papiere”.

Cztery lata po ostatnim niemiecko-francuskim spotkaniu Think tanków w Genshagen, rok po objęciu władzy przez francuskich socjalistów i na kilka miesięcy przed wyborami do Bundestagu, obydwaj partnerzy konfrontowani są z wyzwaniem, jakim jest porozumienie się co do wspólnych priorytetów i zdefiniowanie na nowo pozycji w kluczowych dziedzinach polityki europejskiej. Utrzymujący się kryzys ujawnił głęboki deficyt Economic Governance strefy Euro. Ważne jest, aby przez nowe impulsy zwiększyć zdolność działania UE w zakresie polityki zagranicznej. Obydwie kwestie mogą być osiągnięte, gdy dojdzie do porozumienia pomiędzy Paryżem i Berlinem w sprawie zasadniczych kierunków rozwoju UE na drodze do stworzenia prawdziwej unii politycznej, która sprosta zarówno wymaganiom UE pod względem politycznej zdolności działania, jak i jej demokratycznej legitymizacji.

 

Kontakt: Stephen Bastos