. .

Informacje o projekcie

15.01.2016 15:26 Wiek: 5 yrs

Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen

28.09.2016

Uprzejmie informujemy Państwa, że termin tegorocznego Forum musiał zostać przesunięty z powodów organizacyjnych.

Od 2010 r. Fundacja Genshagen wspólnie z Instytutem Montaigne'a organizuje Forum dialogu niemiecko-francuskiego w Genshagen. W ramach Forum raz w roku spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli różnych dziedzin.

W ubiegłych latach debata dotyczyła:

W 2016 r. zdecydowaliśmy się na zmianę formuły naszego Forum: odtąd będzie gromadzić niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki i administracji, gospodarki, nauki oraz mediów pomiędzy 25 a 40 rokiem życia. W ten sposób chcemy przyczynić się do powstania generacji niemieckich i francuskich decydentów, którzy będą zdolni efektywnie ze sobą współpracować.

Celem Forum jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu państw na kluczowe tematy europejskie i międzynarodowe. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu danym zagadnieniem szerokiej opinii publicznej oraz szczególnym znaczeniu tematu dla niemieckiej i francuskiej polityki, społeczeństwa lub gospodarki.

Tegoroczne Forum nie będzie się ograniczało do jednego tematu, lecz poświęcone będzie następującym czterem tematom:

  • Cyfrowa przyszłość i dobro wspólne
  • Ochrona klimatu i polityka energetyczna
  • Kryzys migracyjny jako wyzwanie europejskie
  • Polityka edukacyjna w XXI wiek

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Institut Montaigne

Kontakt: Dr. Elsa Tulmets, Nina Henke