. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 4 yrs

Inicjatywa „Think Tank Tandem“ – 2. sesja

21.10.2016 - 22.10.2016

Wobec poważnego kryzysu egzystencjalnego, w którym znajduje się obecnie Unia Europejska i ze względu na konieczność mobilizacji aktorów debaty publicznej Francji i Niemiec,pełniących kluczową rolę w systemie europejskim, zainicjowany został proces spotkań roboczych pod tytułem "Think Tanks Tandem". W organizowanych na przemian we Francji i w Niemczech spotkaniach eksperckich biorą udział przedstawiciele najważniejszych niemieckich i francuskich think tanków zajmujących się polityką europejską. Służą one wykorzystaniu wiedzy oraz analizy uczestników bez ograniczeń właściwych rozmowom dyplomatycznym. Ponadto sprzyjać mają zmniejszeniu napięć zakłócających prace motoru francusko-niemieckiego, by przywrócić mu zdolność nadawania implusów dla projektu europejskiego.

Pierwsza konferencja projektu "Think Tanks Tandem" na temat kryzysu uchodźczego i zwalczania terroryzmu islamistycznego została zorganizowana 8 i 9 lipca 2016 r. w opactwie w Vaux-de-Cernay w pobliżu Paryża. Kolejna, która odbędzie się 21 oraz 22 października w pałacu Genshagen, poświęcona jest polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Dyskutowane będą następujące zagadnienia :" Przyszłość wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony" oraz "Stabilność i bezpieczeństwo w sąsiedztwie UE".

Partnerzy: różne niemieckie oraz francuskie grupy specjalistów ("think tanks")
Finansowanie:
Kontakt: dr Elsa Tulmets, Nina Henke (Fundacja Genshagen)