. .

Informacje o projekcie

04.12.2012 14:41 Wiek: 8 yrs

Szkoła letnia w Genshagen
„The Arab-Israeli conflict in the Weimar Triangle countries: What ramifications in German, French and Polish society?”

21.08.2013 - 30.08.2013

Zakres tematyczny "Trójkąt Weimarski"  i "Młoda Europa" 

 

Tegoroczna trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen zajmowała się „Konfliktem na Bliskim Wschodzie i jego oddziaływaniem na Polskę, Niemcy i Francję”. Dwudziestu studentów z krajów Trójkąta Weimarskiego spotkało się w dniach 21–30 sierpnia w pałacu Genshagen w celu przeanalizowania tego zagadnienia.

Uczestnicy dyskutowali między sobą, a także z zaproszonymi referentami o danej dla każdego z trzech krajów perspektywie narodowej, o protagonistach konfliktu i jego oddziaływaniu na Europę. Poruszanymi tematami były zarówno różne punkty widzenia i dyskursy, różne drogi historyczne, kwestia winy i odpowiedzialności, jak również pomysły rozwiązań i propozycje kompromisów. Uwzględniano również wydarzenia aktualne, takie jak inicjatywa sekretarza stanu USA, Johna Kerry’ego.

Referenci pochodzili z krajów Trójkąta Weimarskiego oraz z Izraela i Palestyny. W ramach cyklu „Students meet practitioners” uczestnicy mieli ponadto okazję poznania reprezentantów obu przedstawicielstw dyplomatycznych i organizacji pozarządowej. Szkoła Letnia w Genshagen finansowana jest ze środków Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Partnerzy: Uniwersytet Lotaryngii (Metz), Instytut Spraw Publicznych (Warszawa)              

Kontakt: dr Barbara Kunz


Pliki:
Programme__final.pdf193 K