. .

Informacje o projekcie

07.09.2020 09:11 Wiek: 135 days

Europamobil

07.09.2020 - 02.10.2020

Foto © Stiftung Genshagen

Foto © Stiftung Genshagen

Foto © Stiftung Genshagen

Foto © Stiftung Genshagen

Europamobil w trasie po Polsce ponownie

Europamobil pojechał w tym roku ponownie na tournee. Po odwiedzeniu szkół w Brandenburgii w latach ubiegłych, Europamobil był w okresie od 15 do 30 września 2020 r. na Mazowszu w Polsce. Tam 18 studentów z całej Europy podzieliło się swoją wiedzą i pomysłami na temat Europy za pomocą warsztatów, gier symulacyjnych i grup dyskusyjnych w szkołach na całym Mazowszu oraz omówiło aktualne tematy europejskie z ponad 2000 polskich uczniów.

Celem Europamobilu jest zapewnienie młodym ludziom konkretnych doświadczeń w zakresie integracji europejskiej, zmniejszenie strachu przed kontaktem oraz wzbudzenie ciekawości i zainteresowania Europą. Europamobil uwrażliwia uczniów na możliwości, jakie oferuje im Europa. Dzięki bezpośrednim spotkaniom ze studentami z całej Europy i otwartej wymianie, młodzi ludzie lepiej poznają i rozumieją swoich europejskich sąsiadów. W ten sposób Europamobil nie tylko przekazuje wiedzę, ale także otwiera oczy na różnorodne możliwości żywego, wielokulturowego współistnienia w Europie i stanowi ważny, pozytywny kontrapunkt dla dominującego europejskiego dyskursu kryzysowego.

Projekt jest wspierany przez kraj związkowy Brandenburgię oraz Fundację F.C. Flick i Europejski Korpus Solidarności.

Kontakt: Stephen Bastos