. .

Informacje o projekcie

18.01.2016 12:17 Wiek: 5 yrs

Trójkąt Weimarski: Europejska konferencja ekspertów

01.11.2016 - 30.11.2016

Trójkąt Weimarski jest bardzo daleki od wykorzystywania swoich możliwości całościowego inspirowania integracji europejskiej. W niektórych dziedzinach polityki europejskiej pożądane byłoby jednak tak intensywne dostosowanie interesów i celów krajów Trójkąta, by stworzyły one podstawę dla rozwoju niezbędnych wspólnych pozycji UE. Wychodząc z tego założenia Fundacja Genshagen poczynając od 2012 roku wspólnie z różnymi organizacjami partnerskimi organizuje corocznie konferencję ekspertów pod tytułem „Trójkąt Weimarski. Europejska konferencja ekspertów”.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Trójkąta Weimarskiego również na rok 2016 przewidziana jest konferencja, podczas której przeanalizowane zostaną najważniejsze tematy polityki europejskiej w kontekście trójstronnym oraz nowego układu sił w Polsce. Celem konferencji jest zidentyfikowanie politycznych linii kompromisu pomiędzy Berlinem, Paryżem a Warszawą i przeanalizowanie możliwych potencjałów współpracy pomiędzy tymi partnerami.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Institut français des relations internationales (Ifri), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Kontakt:  Ryszarda Formuszewicz