. .

Informacje o projekcie

19.07.2020 09:18 Wiek: -7 days

Szkoła Letnia
w Genshagen

19.08.2020 - 28.08.2020

Foto: ©Stiftung Genshagen

Z powodu aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem wydarzenie zostaje przesunięte. Prosimy o wyrozumiałość.

Jak wygląda przyszłość Europy? W jaki sposób Europa może skutecznie odgrywać rolę na arenie światowej? Jak podchodzimy do kwestii emigracji i imigracji? Jakie wyzwania i szanse wiążą się z obserwowanymi tendencjami rozwojowymi u europejskich sąsiadów? Tymi i innymi ważnymi pytaniami zajmie się trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen, która każdego roku gromadzi w Pałacu Genshagen studentów uzupełniających kierunków magisterskich z Polski, Niemiec i Francji. Uczestnicy spotkania zapoznają się z podstawami podejmowanego tematu, a zdobytą podczas spotkania wiedzę wykorzystuą w praktyce w ramach różnych warsztatów.

Także poza zajęciami dydaktycznymi uczestnicy będą mieli możliwość wzajemnego poznania się i odbycia merytorycznej wymiany. Różnorodny program uzupełnią wizyta w Berlinie u decydentów politycznych, dzień zaplanowany na wydarzenia kulturalne oraz „rozmowy przy kominku” z udziałem osób, które niedawno rozpoczęły działalność zawodową w obszarach polityki, nauki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie trwają uzgodnienia z uniwersytetami partnerskimi w zakresie tematyki Szkoły Letniej w 2020 r.

Partnerzy: Uniwersytet Europejski Viadrina, Sciences Po Strasbourg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kontakt: Dr. Tobias Koepf