. .

Informacje o projekcie

22.03.2017 00:00 Wiek: 4 yrs

Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna

22.03.2017 - 23.03.2017

Od 2014 r. Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna składająca się z 20 francuskich i niemieckich członków reprezentujących dziedzinę nauki, gospodarki, dziennikarstwa i dziedziny pokrewne obraduje dwa razy do roku, koncentrując się na jednym temacie mającym związek z aktualną debatą europejską. Opierając się na wspólnej analizie sytuacji, Grupa dochodzi do porozumienia w zakresie konkretnych zaleceń dla działań politycznych, perspektyw dalszej pracy i tez, które następnie publikowane są jako wspólne stanowisko. Wyniki prac skierowane są do przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, a także do szerszego kręgu odbiorców. Grupa postrzega siebie jako gremium, które wypracowuje impulsy przeznaczone dla proeuropejskiej francusko-niemieckiej opinii publicznej. Pierwsze posiedzenie grupy w 2017 r., które odbędzie się w lutym w Paryżu, poświęcone będzie przyszłości "architektury europejskiej". Dla drugiego posiedzenia we wrześniu w Genshagen nie ustalono jeszcze tematu.

 

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partner: Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) des Institut français des relations internationales (Ifri)

Kontakt: dr Martin Koopmann, Isabelle Farçat